Bijna 6 ton voor Nijmeegse minima

Een laag inkomen is ingewikkeld. Zonder toeslagen of regelingen is je inkomen niet compleet. Je hebt met meer organisaties én meer regels te maken. En een gebeurtenis als scheiding, ziekte of verlies van werk kan je situatie compleet veranderen. Om je inkomen dan op orde te houden heb je kennis nodig. Soms hebben mensen daar hulp bij nodig.

Bijna 6 ton

In 2019 hebben de inwoners van Nijmegen 1092 verzoeken gedaan met de Formulierenbrigade. in totaal hadden die samen een opbrengst van € 584.049,55. Meer dan de 60% daarvan is afkomstig uit rijksregelingen, zoals de inkomstenbelasting. Dat is extra geld dat naar de stad komt.

Inkomenscheck maak inkomen compleet

De Formulierenbrigade helpt mensen met een inkomenscheck. Daarbij wordt naar het inkomen en een extra gegevens gekeken. Zo kan snel achterhaald worden of het inkomen compleet is. De Formulierenbrigade kijkt daarbij naar gemeentelijke én landelijke regels. Deze regelingen gelden voor alle mensen met een laag inkomen. Het maakt daarbij niet uit of dat inkomen van een uitkering of werk is. Als mensen ergens voor in aanmerking komen spreekt kan de Formulierenbrigade helpen bij het doen van de aanvraag.

Verandert je leven? Check of je het door moet geven!

Heb je al problemen met het betalen van rekeningen? Neem dan gelijk contact op met een Financieel Expert in de Wijk. Kijk op www.nijmegen.nl/geldzorgen of door te bellen naar 024 – 329 80 01.

App helpt bij financiële vragen en lastige brieven

In november bestond de formulierenbrigade 10 jaar. Voor haar verjaardag werd een app gelanceerd. Soms krijg je namelijk brieven die je niet snapt of heb je een vraag over financiën. Misschien kun je wel tips gebruiken. Je kunt naar de Stip gaan of op de site van de gemeente zoeken. Je kunt nu ook de app Budget de Baas gebruiken.

Met deze app kunnen mensen met een laag inkomen uit Nijmegen zich inschrijven voor tips over inkomen en omgaan met financiën. Je geeft aan over welke zaken je nieuws wilt ontvangen. Je ontvangt dan regelmatig een tip.

Wanneer je een ingewikkelde brief hebt ontvangen kun je hiervan met de app een foto maken en opsturen. Je ontvangt dan uitleg over wat je kunt doen. Ook kun je een vraag stellen. Deze app maakt het makkelijker om op tijd hulp te vragen voordat eventuele problemen uit de hand zijn gelopen. Op het moment is er een Android app, maar nog geen Apple (iOS) app. De app is te downloaden in de Google Play-store. Klik op de link of zoek op ‘Budget de Baas’ Nijmegen.

 

Formulierenbrigade viert verjaardag

foto van een volle zaal bij het symposiumOp 2 november bestond de Formulierenbrigade Nijmegen 10 jaar! Dat werd gevierd met een symposium ‘Weten is nog geen doen’. Met het symposium werd de balans opgemaakt en vooruit gekeken. Er waren verdiepende lezingen van Nadja Jungmann, lector ‘Schulden en Incasso’ bij Hogeschool Utrecht (verkozen tot lector van 2017) en André Moerman, manager materiële dienstverlening bij Het Inter-lokaal & Tandem.

Zij vertelden over de gevolgen van de chronische stress van een laag inkomen. Ook werd teruggeblikt op de ervaringen van de Formulierenbrigade in het opleiden en begeleiden van lerend werkende mensen, waarvan een substantieel aantal is uitgestroomd naar werk. Het symposium werd afgesloten door wethouder Jan Zoetelief van Werk & Inkomen. In 10 jaar heeft de Formulierenbrigade: €3.518.274,29 opgehaald voor klanten.

Echtpaar leefde jaren onder minimum

Formulierenbrigade helpt inkomen op orde maken

Opbrengst € 5.000,-

Een echtpaar kwam bij de Stip. Ze hadden een vraag over hun aankomend pensioen. De Stip maakte een afspraak met de Formulierenbrigade. Tijdens dat gesprek bleek dat ze een inkomen hebben van krap 900 euro per maand. Dat is ruim € 430 onder de minimumnorm. Het echtpaar leefde al een paar jaar zo. Ze leven extreem zuinig en krijgen soms geld van familie.

Versleten bank

foto van een ouder echtpaar op straatDe Formulierenbrigade vroeg meteen een toeslag op hun uitkering aan. Dit kon met terugwerkende kracht tot één jaar. Met de voorzieningencheck werd gekeken waar ze nog meer gebruik van kunnen maken.

Meneer is ziek is en zijn vrouw zorgt voor hem. Daarom werd het mantelzorgcompliment aangevraagd. Ze zaten al jaren op een versleten bank. Daarvoor werd bijzondere bijstand aangevraagd. Ook kon er Individuele inkomenstoeslag aangevraagd worden. Dit omdat ze al meer dan 3 jaar onder het bijstandsminimum leven. Voor zowel mijnheer als mevrouw is de meedoen-regeling aangevraagd, zodat ze iets kunnen gaan doen bij een vereniging, club of een andere vrijetijdsbesteding. Als laatste is er kwijtschelding aangevraagd voor de waterschapsbelasting en de gemeentebelasting.

Het echtpaar kreeg het advies om over te stappen naar de collectief aanvullende zorgverzekering van de gemeente Nijmegen. Dan hebben ze een lagere premie en is ook het eigen risico is meeverzekerd. Helaas kan dat pas eind van het jaar. Als laatste is de oorspronkelijke pensioenvraag opgepakt.

Ongelofelijk zuinig

Maarten van der Wekken van de Formulierenbrigade zegt over deze zaak: “Wat ons vooral opviel was dat dit gezin geen schulden heeft. Ook al werd er af en toe wel wat bijgesprongen door de kinderen, het is bijna niet voor te stellen hoe zuinig ze de afgelopen jaren geleefd moeten hebben”.

Voor de toeslag op de uitkering krijgen ze eenmalig meer dan € 5.000,- euro (bruto). De overige aanvragen leveren nog eens rond de € 1.500,- op. Na jaren onder het minimum te hebben geleefd krijgt het echtpaar eindelijk weer wat lucht.

Opmerking bij publicatie:

Uit privacy-overwegingen is het verhaal aangepast om de mensen niet herkenbaar te maken. De mensen op de foto zijn niet de mensen uit het verhaal.

Complex inkomen zorgt voor problemen

cirkeldiagram met verdeling van complex inkomen
Taartdiagram die complexiteit van inkomen laat zien. Deze gaat niet over het inkomen van de familie die in het artikel wordt beschreven.

Voor veel mensen met een laag inkomen wordt het steeds moeilijker om het inkomen op orde te krijgen. Vaak is je inkomen pas compleet als je alle toeslagen en voorzieningen hebt aangevraagd. Als je iets vergeet aan te vragen of je maakt een fout dan kan dat grote gevolgen hebben. De formulierenbrigade van welzijnsorganisatie Het Inter-lokaal ziet dit dagelijks gebeuren.

Haalrechten

Judith Schreurs is onder andere verantwoordelijk voor de Formulierenbrigade: “Je ziet dat steeds meer mensen het moeilijk vinden om overzicht te houden op hun inkomen. Een compleet inkomen bestaat naast loon of uitkering uit toeslagen en allerlei voorzieningen. Vaak zijn dat haalrechten: je moet er zelf om vragen”.

Bijna misgelopen

Foto van enveloppen van de toeslagenZo meldde een meneer zich bij de Formulierenbrigade. Hij woont nu samen met zijn dochter en kleinkind. Daardoor had hij geen recht meer op huurtoeslag. De financiële situatie werd erg ingewikkeld. Het gezin kwam er zelf niet meer uit. De Formulierenbrigade bood hulp en hielp de dochter kindgebonden budget en zorgtoeslag aanvragen. In totaal ging het om bijna 4000 euro aan inkomen dat het gezin bijna mis was gelopen.

Judith Schreurs: “Je ziet dat als de situatie verandert of mensen vergeten een wijziging door te geven er meteen problemen ontstaan. In het ergste geval ontstaan er schulden. Vooral met de bedragen van toeslagen kan dat hard oplopen”.

Meer dan vier ton voor minima

De Formulierenbrigade biedt helpt mensen door hun inkomen op orde te brengen. In 2015 waren dat er 1300. In totaal bracht dit 450.000,- euro op. Dat is grotendeels belastinggeld dat mensen met een laag inkomen uit Nijmegen anders misgelopen zouden zijn. Interesse? Kijk op www.formulierenbrigadenijmegen.nl

Dit artikel verscheen op 9 maart 2016 in de Brug Nijmegen.