Complex inkomen zorgt voor problemen

cirkeldiagram met verdeling van complex inkomen
Taartdiagram die complexiteit van inkomen laat zien. Deze gaat niet over het inkomen van de familie die in het artikel wordt beschreven.

Voor veel mensen met een laag inkomen wordt het steeds moeilijker om het inkomen op orde te krijgen. Vaak is je inkomen pas compleet als je alle toeslagen en voorzieningen hebt aangevraagd. Als je iets vergeet aan te vragen of je maakt een fout dan kan dat grote gevolgen hebben. De formulierenbrigade van welzijnsorganisatie Het Inter-lokaal ziet dit dagelijks gebeuren.

Haalrechten

Judith Schreurs is onder andere verantwoordelijk voor de Formulierenbrigade: “Je ziet dat steeds meer mensen het moeilijk vinden om overzicht te houden op hun inkomen. Een compleet inkomen bestaat naast loon of uitkering uit toeslagen en allerlei voorzieningen. Vaak zijn dat haalrechten: je moet er zelf om vragen”.

Bijna misgelopen

Foto van enveloppen van de toeslagenZo meldde een meneer zich bij de Formulierenbrigade. Hij woont nu samen met zijn dochter en kleinkind. Daardoor had hij geen recht meer op huurtoeslag. De financiële situatie werd erg ingewikkeld. Het gezin kwam er zelf niet meer uit. De Formulierenbrigade bood hulp en hielp de dochter kindgebonden budget en zorgtoeslag aanvragen. In totaal ging het om bijna 4000 euro aan inkomen dat het gezin bijna mis was gelopen.

Judith Schreurs: “Je ziet dat als de situatie verandert of mensen vergeten een wijziging door te geven er meteen problemen ontstaan. In het ergste geval ontstaan er schulden. Vooral met de bedragen van toeslagen kan dat hard oplopen”.

Meer dan vier ton voor minima

De Formulierenbrigade biedt helpt mensen door hun inkomen op orde te brengen. In 2015 waren dat er 1300. In totaal bracht dit 450.000,- euro op. Dat is grotendeels belastinggeld dat mensen met een laag inkomen uit Nijmegen anders misgelopen zouden zijn. Interesse? Kijk op www.formulierenbrigadenijmegen.nl

Dit artikel verscheen op 9 maart 2016 in de Brug Nijmegen.