Privacy

Soms verwerkt Stichting Bindkracht10 (uitvoerder van de Formulierenbrigade) persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die over een persoon gaan. Je kunt hierbij denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. We gebruiken die gegevens om mensen goed van dienst te zijn. Ook hebben we het soms nodig om ons werk efficiënt en effectief uit te voeren. Of we van u ook dit soort gegevens gebruiken hangt af van uw contact met ons.

Wanneer gebruiken we persoonsgegevens?

We krijgen dit soort gegevens bijvoorbeeld als u een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u één van de websites van Stichting Bindkracht10 bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. En als we u helpen met vragen geeft u de informatie die nodig is.

Wat doen we met uw gegevens?

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Als het nodig is om u te helpen, vragen we altijd toestemming om gegevens te delen.

We gaan heel zorgvuldig met uw gegevens om. Ze worden dan ook precies verwerkt en goed beveiligd. Ook bewaren we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is. U heeft ook het recht uw gegevens in te zien, te veranderen of wissen en mee te nemen.

Als u exact wilt weten hoe alles geregeld is, leest u dan onze uitgebreide privacyverklaring.

Klachten

Soms kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u geholpen bent. Of u vindt dat een medewerker van Bindkracht10 u niet netjes heeft behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

Als u een klacht indient wordt er meestal eerst in een gesprek gekeken of een oplossing mogelijk is. Is dat niet het geval of wilt u geen gesprek dan kunt u ook gelijk een brief schrijven aan onze onze onafhankelijke klachtencommissie. U leest er meer over in de klachtenprocedure.